skinny g's @ BioMarkt Haarlem on Mar 4

skinny g's @ BioMarkt Haarlem on Mar 4

Hoi Haarlem!šŸ‘‹šŸ½

Kicking off March with our first market this Saturday Mar 4 10:00-15:00 @biomarkthaarlemmerkweektuin.

Visit us to:

- taste our healthy almond butter

- learn recipe ideas

- learn how they save the planet and how you can support this movement

- simply to say Hoi! šŸ˜€

Ā 

See you Saturday! šŸ’„

Ā 

Stay tuned for more markets for March.

Back to blog